Zápisy

Škola nežádala pro tento rok o zápis do rejstříku škol, je tudíž tzv. komunitní škola a děti jsou vyučovány na základě schváleného individuálního plánu (domácí vzdělávání). Domácí vzdělávání se řídí podle § 41 školského zákona. O formě přezkušování rozhoduje ředitel školy, na které je dítě zapsáno. Obvykle se koná dvakrát ročně (v lednu a v červnu).

Doporučujeme vybrat základní školu, která je nakloněna domácímu vzdělávání a přezkušuje děti na základě předloženého portólia prací dítěte.

Rodič musí škole zpravidla předložit doporučení pedagogicko psychologické poradny a žádost o individuální vzdělávání.

 

Zápis k nám

Vyplňte prosím přihlášku Přihláška.pdf (129622) a pošlete nám ji co nejdříve mailem na adresu linda.tomascik@email.cz nebo na poštovní adresu U Cukrovaru 28, 29301 Mladá Boleslav.