Nejsmysluplnějším základem do života, který může škola poskytnout je celoživotní chuť se neustále, celoživotně učit. Dnes více než jindy, poněvadž informace devalvují rychleji než kdy před tím.

Společně objevujeme radost z vlastního pokroku v učení a z objevování. V přátelském, rodinném prostředí dokáže být dítě samo sebou a naplno využívat svou kreativitu.

Učitel dítě provází spltitým propojeným světem a je dítěti oporou a rádcem, když je potřeba.

Nabídka činností vychází z potřeb a zájmu dětí. Průběh každého dne, prožitého ve škole, zrcadlí dynamiku a vývoj členů školy a jejich okolí.

Škola nabídne vše potřebné pro zvládnutí povinných výstupů po pátém ročníku základní školy, daných rámcově vzdělávacím programem.


To, o co se snažíme, dobře vyjadřuje koncept svobodných škol.

Nejslavnější svobodná škola, která funguje již od dvacátých let minulého století, je Summerhill v Suffolku v Anglii. Její fungování a především řada šťastných absolventů dokazuje, že je možné vzdělávat bez nátlaku, s láskou a s respektem. Na podobných principech byla vybudována i škola Sudbury Valley ve státě Massachusetts v šedesátých letech. Dnes existují svobodné školy po celém světě a stále vznikají nové.

Krátké video o Summerhillu s českými titulky, které stojí za shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=2Shah1Ulf98

Krátké video o Sudbury Valley v angličtině

https://www.youtube.com/watch?v=5uV6hZ4b57g

Doporučujeme shlédnout dvouhodinový film věnovaný problematice institucionalizovaného vzdělávání:

https://www.youtube.com/watch?v=KyY1w_qW54U