Děti od předškolního věku až do konce povinné školní docházky, které by se rády staly součástí života naší školy.